Јавне политике су правац деловања Владе (или њених министарстава) у циљу постизања економских и друштвених циљева за које Влада верује да су у најбољем интересу друштва. Неки од примера области јавних политика су образовање, здравље, незапосленост, одбрана итд. Јавне политике обично успостављају правце деловања, регулаторне мере, законе и приоритете за финансирање који се односе на конкретне области и/или проблеме, као и одговорности за спровођење.


Мисија: квалитетне јавне политике које најбоље воде развоју друштва и економије

Визија: систем креирања и управљања јавним политикама на бази чињеница; доносиоци одлука свесни вредности знања и анализе у решавању проблема; јавна управа користи анализе и истраживања у свом раду.

О пројекту „Иновације и учешће“ (Innovation and Engagement) Републички секретаријат за јавне политике је у сарадњи са UNDP покренуо пилот пројекат под називом „Иновације и у...
Објављен текст : 02.12.2016
Светска банка путем програма „Конкурентне индустрије и иновације – конкурентност у Србији“ (CIIP Competitive Industries and Innovation Program - Serbia Competitiveness) помаже...
Објављен текст : 02.12.2016
Међународна банка за обнову и развој и Република Србија уговориле су зајам за финансирање Пројекта за унапређење конкурентности и запошљавања. Споразум је билатерално потписан 7. октобра 2015. године...
Објављен текст : 29.11.2016
Републички секретаријат за јавне политике и Helvetas су у спровођењу пројекта PERFORM током октобра месеца ушли у завршну фазу имплементације пројекта, презентовањем спроведених истраживања и из...
Објављен текст : 09.11.2016