Објављен текст : 02.03.2016

ројекат PERFORM, у сарадњи са Републичким секретаријатом за јавне политике објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ

за акредитованe научно-истраживачкe организацијe (институтe, факултетe, универзитетe и центарe изузетних вредности)  који ће спроводити истраживање на одабране теме у области друштвених наука чији ће резултати послужити за креирање, односно спровођење јавних политика или припрему правног оквира у одређеној области утемељеном на утврђеним доказима (енгл. evidence-based policy making)

 

Предмет јавног позива је конкурс за спровођење истраживања на тему: „Анализа организације и капацитета завода за заштиту споменика културе у Републици Србији“, у надлежности Министарства културе и информисања.

Опште информације јавног позива можете преузети овде , док се о специфичним условима за пријаву истраживања можете информисати кликом на горе наведену тему.

Пројектни задатак представља саставни део јавног позива и потребно је да подносиоци пријава испуне критеријуме и из јавног позива, као и из пројектног задатака за одговарајућу тему.

Форму за припрему буџета можете да преузмете овде.