В.Д. ДИРЕКТОРА РЕПУБЛИЧКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ

Јасна Атанасијевић је дипломирала на Економском факултету Универзитета у Београду 2002. године. Диплому Мастера финансија и банкарства стекла је на Факултету друштвених наука на Универзитету у Тулузу 2003. године. Докторирала је 2013. године на Универзитету Париз 1 Сорбона, Centre d’économie de la Sorbonne (CES) у Француској на тему „Essays on financial intermediation in emerging Europe: from transition to crisis“. Области њеног професионалног интересовања обухватају финансијске и економске интеграције, економске политике, монетарну економију, као и финансијско посредовање у новим тржишним привредама.

 

Пре доласка на функцију директора Републичког секретаријата за јавне политике, у периоду од октобра 2009. до августа 2014. године била је директор Одељења за економска истраживања (главни економиста) у Hypo-Alpe-Adria-Bank. У својој досадашњој професионалној каријери др Јасна Атанасијевић радила је у области ревизије и консалтинга у КПМГ-у, затим као координатор Мастер програма Менаџмента и економије (у сарадњи HEC Париз и Економског факултета Универзитета у Београду). Као економски истраживач радила је у Центру за високе економске студије (ЦЕВЕС) и Фондацији за развој економске науке (ФРЕН).

 

Од 2015. године предаје као доцент на предметима Финансије и Математичке основе економије на Природно-математичком факултету Универзитета у Новом Саду (Департман за математику и информатику). 

 

Била је члан редакције „Кварталног монитора економских трендова и политика у Србији“, публикације Фондације за развој економске науке (ФРЕН), затим уредник месечне публикације „Economic Digest – водич кроз финансијске и тржишне трендове“ и стручни уредник НИН-овог специјалног издања „Топ 500“ у периоду од 2012. до 2013. године. Аутор је бројних примењених економских истраживања и анализа политика објављених у виду чланака и публикација у релевантним домаћим и страним часописима. Говори енглески и француски језик, а поседује основно знање португалског, италијанског, грчког, руског и немачког језика.