МСП ТЕСТ

Тест утицаjа на мала и средња предузећа (МСП тест) врши процену нових регулаторних решења на мала и средња предузећа како би се избегло несразмерно оптерећење малих и средњих предузећа.

 

МСП тест је саставни део Анализе ефеката прописа (АЕП), која се прилаже уз Нацрт прописа и Образложење прописа и требало би да садржи форму и да задовољи услове дефинисане у Упутству за израду МСП теста.

 

Упутство можете преузети овде