Циљ Закона о планском систему Републике Србије је успостављање сврсисходног, ефикасног, транспарентног, координисаног и реалистичног система планирања, који обухвата све кључне аспекте друштвене и економске развојне политике и регионалног и просторног развоја, уз оптимално коришћење средстава, обезбеђење заштите животне средине и одрживог раста и развоја Републике Србије, као и спровођење процеса приступања Европској унији. Усвајањем Закона решиће се бројни проблеми уочени у садашњем систему п...
Објављен текст : 03.10.2017