Објављен текст : 13.04.2017

У организацији Министарства привреде и Републичког секретаријата  за јавне политике, а уз подршку пројекта Светске банке „ Конкурентност и запошљавање“, 10. априла 2017. године, у Клубу народних посланика, одржана је радионица на тему „Финансирање иновација“.

 

Радионица је одржана као део широког консултативног процеса између представника државе и привреде, на тему иновација као кључног покретача конкурентности и стварања бољег привредног амбијента за пословање малих и средњих предузећа у Републици Србији. У оквиру радионице учесници су имали прилику да се боље упознају и размене искуства у области финансирања иновативних малих и средњих предузећа, као и могућностима за унапређење овог значајног привредног сегмента.

 

У првом делу радионице, представници министарства просвете, науке и технолошког развоја, Иновационог фонда, Развојне агенције Србије и Mинистарства трговине, туризма и телекомуникација представили су тренутне програме за финансирање иновација. У другом делу, представници приватних инвестиционих фондова и великих предузећа представили су своја искуства у финансирању у иновациони систем у Србији, док су у трећем делу радионице, корисници ових државних и приватних фондова говорили о својим искуствима у овој области.