Објављен текст : 18.12.2014

Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) - Програм за правну и правосудну реформу сарађује са Републичким секретаријатом за јавне политике (РСЈП) у оквиру реформе законодавног процеса. Представници РСЈП су чланови Пројектне групе за унапређење законодавног процеса у Србији основане 2011. године. Од тада Програм подржава регулаторну реформу и активности РСЈП у тој области које су углавном артикулисане кроз тринаест кључних препорука за побољшање процедуре и праксе процеса доношења закона у Србији.

Успостављање ефикасне процедуре за анализу ефеката прописа, укључујући ex-ante и ex-post анализу, представља један од сегмената подршке РСЈП и један од кључних изазова за унапређење квалитета прописа и њихове спроводивости. GIZ Програм за правну и правосудну реформу подржава анализу досадашње праксе у примени процедура за анализу ефеката прописа те унапређења исте. GIZ подржава припрему нове стратегије регулаторне реформе, увођење нових регулаторних инструмената (пре свега ex-post анализу), као и израду неопходних методологија за државне службенике који раде на нормативним и студијско-аналитичким пословима о начину примене нових процедура. Спровођење анализе ефеката нових прописа на самом почетку процеса израде прописа и у складу са Резолуцијом о законодавној политици омогућиће солидније планирање трошкова и унапређење правне сигурности.

Коначно, обуке у вези са анализом ефеката прописа јесу важан сегмент сарадње и подршке GIZ Програма и РСЈП. У оквиру Програма обуке предавача за законодавни процес, коју су Служба за управљање кадровима и GIZ Програм за правну и правосудну реформу спровели у 2013. години, обучено је шеснаест предавача, међу којима су и четири државна службеника Републичког секретаријата за јавне политике. Програм обука за израду и спровођење прописа обухвата и анализу ефеката прописа а заснован је на посебно прилагођеним програмима за различите категорије државних службеника.