ИНИЦИЈАТИВЕ ПРИВРЕДЕ И ГРАЂАНА

На овој страници можете оставити иницијативу за измену већ усвојених прописа или израду и усвајање нових. На овакав начин, као привредни субјекат или грађанин Републике Србије, имате прилику да укажете креаторима прописа на потешкоће које имате приликом усаглашавања свог пословања или понашања са одређеним прописима, на непотребне административне процедуре које прописи намећу, али и сувишне трошкове које имате по том основу.

 

Приликом попуњавања електронске форме сваке од иницијатива, требало би да идентификујете пропис који сматрате да је потребно изменити, да формулишете конкретну препоруку за решавање проблема које сте уочили у току примене прописа, и идентификујете потенцијалне ефекте које би таква измена произвела у пракси.

 

Поднете иницијативе ће, након анализе од стране запослених у Републичком секретаријата за јавне политике, бити уврштене у базу иницијатива Секретаријата, која се користи приликом издавања мишљења и предлога Секретаријата.

 

Иницијативе можете поднети на електронску адресу  office@rsjp.gov.rs. или поштом.