Објављен текст : 25.09.2017

Републички секретаријат за јавне политике , у сарадњи са Службом за управљање кадровима Владе Републике Србије и Немачком организацијом за сарадњу ГИЗ,  у септембру, октобру и новембру 2017. године организује сет обука: “Ка квалитетнијим јавним политикама” – за државне службенике и „У сусрет променама“ - програм обуке за државне службенике на положају.

 

Програм обука  „Ка квалитетнијим јавним политикама” организован  кроз 3 модула у укупно 6 дана са групом од 20 полазника, усмерен је ка јачању капацитета државних службеника за управљање јавним политика,  док је програм обуке за државне службенике на положају – усмерен на развијање вештина управљања јавним политикама заснованим на резултатима и чињеницама.

 

Обуке, на којима су предавачи тренери РСЈП-а, организују се у циљу развијања знања и вештина државних службеника који обављају послове планирања, анализе, координације, креирања, спровођења, праћења спровођења и вредновање ефеката јавних политика у органима државне управе, као и за развијање вештина комуникације стратешких циљева, управљања подацима и унапређење учинка.