Објављен текст : 17.04.2014

23. децембар 2011. године

 

ОДРЖАНА ЈАВНА РАСПРАВА О ПРЕДЛОГУ СТРАТЕГИЈЕ РЕГУЛАТОРНЕ РЕФОРМЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД 2011-2014

Канцеларија за регулаторну реформу и анализу ефеката прописа и Кабинет председника Владе за привреду и регионални развој, у сарадњи са УСАИД Пројектом за боље услове пословања, организовали су јавну расправу о Предлогу стратегије регулаторне реформе у Републици Србији за период 2011-2014 (у даљем тексту: Предлог стратегије) са Акционим планом. Јавна расправа одржана је 22. децембра 2011. године у Палати Србије, у Београду.

Овом изузетно посећеном скупу присуствовали су предстaвници јавног и приватног сектора, као и представници међународних развојних организација, попут НАЛЕД-а, Удружења банака Србије, Правног факултета Универзитета у Београду, ЈП Службени гласник, ГИЗ-а, ЕУ Пројекта јавне управе, Оптимус - Центра за добро управљање, Комисије за хартије од вредности, као и представници министарстава задужених за послове привреде и регионалног развоја .

Учесници су изнели сугестије и примедбе на Предлог стратегије и Акционог плана, у циљу унапређења ових докумената. Најзначајнији коментари односили су се на кратке рокове, попут рока важења самог Предлога стратегије и нереално кратких рокова за спровођене свих активности предвиђених Акционим планом. У више наврата истакнуто је и да је потребно урадити значајну техничку редакцију текста Предлога стратегије.

Презентацију са јучерашње јавне расправе можете погледати ОВДЕ.