Објављен текст : 16.11.2017

Републички секретаријат за јавне политике (РСЈП) и пројекат  PERFORM, у циљу унапређења аналитичког приступа креирању и праћењу јавних политика заснованих на чињеницама и подацима објављују

 

ПОЗИВ

за избор акредитованих научно-истраживачких организација (института, факултета, универзитета и центара изузетних вредности) које ће спроводити истраживање на одабране теме у области друштвених наука чији ће резултати послужити за креирање, односно спровођење јавних политика у одређеној области

 

Предмет јавног позива је конкурс за спровођење истраживања на теме:

  1. Истраживање тешкоћа до којих долази у обезбеђивању права на примарну здравствену заштиту осигураника који су корисници домског смештаја за одрасле и старије у систему социјалне заштите: Министарство за рад, запошљавање, борачка и  социјална питања, на основу следећих Критеријума за вредновање и оцењивање:
  2. Праћење ефеката спровођења наменских трансфера у социјалној заштити: Министарство за рад, запошљавање, борачка и  социјална питања, на основу следећих Критеријума за вредновање и оцењивање:
  3. Анализа потребних усклађивања кривичног законодавства у складу са свим преговарчким поглављима у оквиру процеса европских интеграција: Министарство правде, на основу следећих Критеријума за вредновање и оцењивање.
  4. Истраживање тешкоћа породица услед којих долази до одлука органа старатељства о издвајању деце из породице и анализа стручних поступака центара за социјални рад у том процесу: Министарство за рад, запошљавање, борачка и  социјална питања, на основу следећих Критеријума за вредновање и оцењивање.
  5. Квантитативна анализа утицаја Иновационе политике и Индустрије 4.0 на развој економије, технолошког напретка и предузетништва у Србији: Кабинет министра за иновације и технолошки развој, на основу следећих Критеријума за вредновање и оцењивање.

Конкурс је отворен од 16. новембра 2017. године до 1. децембра 2017. године.

Опште информације позива можете преузети овде, док се о специфичним условима за пријаву истраживања за појединачне теме можете информисати кликом на сваку тему засебно и на припадајућу листу Критеријума за вредновање и оцењивање достављених пријава.

Пројектни задаци представљају саставни део позива и потребно је да подносиоци пријавва испуне критеријуме и из позива, као и појединачних пројектних задатака за одговарајућу тему.

Форму за припрему буџета можете да преузмете овде.

 

РСЈП и PERFORM тим нуде могућност свимзаинтересованима да дођу на информативне сесије о учешћу на овом конкурсу, које ће сеодржати 23. и 24. новембра 2017. године у просторијама РСЈП, и то по следећемраспореду:

- 23. новембар 2017. године од 10:00 до 13:00 часова биђе разматране три темеМинистарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

- 24. новембар 2017. године од 11:30 до 13:30 часова, биће разматрана темаМинистарства правде

- 24. новембар 2017. године од 13:30 до 15:30 часова, биће разматрана темаКабинета Министра за иновације и технолошки развој.

Молимо потврдите учешће на маил: diana.paunovic@rsjp.gov.rs


Такође, овде можете прочитати о најчешћим питањима у вези са позивом и о одговорима на њих.