Објављен текст : 22.02.2016

Пројекат PERFORM, у сарадњи са Републичким секретаријатом за јавне политике објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ

за акредитованe научно-истраживачкe организацијe (институтe, факултетe, универзитетe и центарe изузетних вредности)  који ће спроводити истраживање на одабране теме у области друштвених наука чији ће резултати послужити за креирање, односно спровођење јавних политика или припрему правног оквира у одређеној области утемељеном на утврђеним доказима (енгл. evidence-based policy making)

 

Предмет јавног позива је конкурс за спровођење истраживања на теме, које је у претходној пројектној фази РСЈП, у сарадњи са PERFORM пројектом, одабрао у процесу оцењивања и селекције сходно утврђеним критеријумима.  Истраживања ће се спровести за следеће теме:


1. Ниво корпоративног управљања у јавним предузећима чији је оснивач Република Србија, у надлежности Министарства привреде;

2. Анализа регулаторног оквира за развој предузетништва младих у три најперспективније делатности са предлогом поједностављења пословања за младе предузетнике, у надлежности Министарства омладине и спорта;

3. Анализа тржишта постпродајних услуга (aftermarkets) која би обухватила гаранције, сервисне услуге, промет и коришћење резервних делова у односу на најважније индустријске производе (моторна возила, електрични апарати и др.) и њихов утицај на одвијање тржишног надметања, у надлежности Комисије за заштиту конкуренције.

 

Опште информације јавног позива можете преузети овде, док се о специфичним условима за пријаву истраживања за појединачне теме можете информисати кликом на сваку тему засебно.

Пројектни задаци представљају саставни део јавног позива и потребно је да подносиоци пријавва испуне критеријуме и из јавног позива, као и појединачних пројектних задатака за одговарајућу тему.

Форму за припрему буџета можете да преузмете овде.