Објављен текст : 14.04.2016

На основу Споразума о зајму закљученог између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој (Светске банке) у циљу реализације Пројекта за унапређење конкурентности и запошљавања, прописано је да Републички секретаријат за јавне политике координише рад консултаната ангажованих у оквиру Компоненте 1 Пројекта: Планирање, праћење и координација јавних политика у складу са процедурама Банке.

Стручњаци се ангажују ради спровођења активности у оквиру Компоненте 1 а у вези са управљањем базираном на резултатима, надгледању и учествовању у процесу мониторинга, извештавања и евалуацији активности. Стручњаци ће бити задужени и за израду препорука и оцена у оквиру својих активности у складу са пословима прописаним овом Компонентом а у сврху спровођења и подршке реформама који се финансирају из зајма Светске банке кроз пројекат Унапређење конкурентности и запошљавања.

Комисија у оквиру Републичког секретаријата за јавне политике, задужена је за спровођење  избора консултаната и припрему  извештаја у  складу са  одредбама Споразума о зајму  као и Смерницама Светске банке.

Више информација о пројекту можете сазнати: http://www.worldbank.org/projects/P152104?lang=en

Пројектом је предвиђено ангажовање експерата, специјализованих из области потребних за спровођење планираних активности и то: Lead Results Based Management Expert, Impact Evaluation Lead и Impact Evaluation Specialist .  Молимо кандидате да своје биографије доставе на енглеском језику.  Огласе за ангажовање експерата за извођење активности  можете  видети у наставку.

1A_1_1_REoI_C1_RBM_Lead_14.4.pdf

1A_1_3_REoI_C1_Impact_evaluation_lead_14.4.pdf

1A_1_5_REoI_C1_Impact_evaluation_specialist_a_14.04.pdf