Објављен текст : 01.12.2015

Републички секретаријат за јавне политике у сарадњи са пројектом PERFORM, који подржава SDC - Швајцарска агенција за развој и сарадњу, објављује јавни позив за министарства, као и независне и самосталне организације које врше јавна овлашћења за номиновање теме ради финансирања студија и анализа за потребе креирања, односно спровођења јавних политика или припрему правног оквира у одређеној области заснованих на резултатима истраживања из области друштвених наука. Више информација можете наћи у јавном позиву, а пријавни формулар можете преузети овде.