Објављен текст : 11.10.2016

Програм  јачања капацитета државних службеника за управљање јавним политикама је креиран у циљу развијања знања и вештина запослених који обављају послове планирања, анализе, координације, креирања, спровођења, праћења спровођења и вредновање ефеката јавних политика у државној управи.

У октобру и новембру месецу 2016. године, полазници ће имати прилику да кроз три модула, унапреде своја знања и вештине у области  креирања, праћења и спровођења јавних политика, као и у погледу прикупљања, анализе и коришћења података у сврху формулисања што бољих јавних политика.

Програм је креиран у сарадњи Службе за управљање кадровима и Републичким заводом за статистику уз подршку ГИЗ-овог Програма за правне и правосудне реформе.

 

Опширније информације о Програму и условима похађања можете преузети кликом на линк.