Објављен текст : 02.03.2018

Коначни резултати спровођења поступка оцене и селекције пристиглих пријава по основу расписаног Јавног позива од 05. фебруара 2018. године за акредитованe научно-истраживачкe организацијe (институтe, факултетe, универзитетe и центарe изузетних вредности) за спровођење истраживање на две теме, а у оквиру Пројкта „PERFORM”, који спроводи представништвo Helvetas Swiss Intercooparation SRB, у сарадњи са Републичким секретаријатом за јавне политике

 

Поступак оцењивања и селекције је спроведен појединачно за сваку од две теме наведене у Јавном позиву, за које су формиране посебне Комисије за оцену и селекцију пријава.

Комисије су се засебно састале и спровеле поступак вредновања, тако да је:

1. Комисија за оцену и селекцију достављених пријава за тему „Модели локалних културних политика као основа за повећање културне партиципације“, на седници одржаној 26. фебруара 2018. године, утврдила следећу Прелиминарну листу о оцени и селекцији пријава:

редни број

Назив подносиоца

Број предмета

Оцена комисије

(макс. 100)

1.

Факултет драмских уметности у Београду

Института за позориште, филм, радио и телевизију

188/1

93

 

2. Комисија за оцену и селекцију достављених пријава за тему „Истраживање узрока нерегистровања и непријављивања туриста и услова пословања пружаоца услуга у угоститељским објектима за смештај“,  на седници одржаној 23. фебруара 2018. године, утврдила следећу Прелиминарну листу о оцени и селекцији пријава:

 

редни број

Назив подносиоца

Број предмета

Оцена комисије

(макс. 100)

1.

Универзитет у Београду

Факултет организационих наука

/

73

 

Учесници конкурса су имали право подношења приговора на утврђене прелиминарне листе о оцени и селекцији пријава по Јавном позиву, у року од три радна дана од објављивања прелиминарних листи оцењивања и вредновања, односно, закључно са 1. мартом 2018. године.

С обзиром да током жалбеног периода није било поднетих приговора, Комисија је утврдила коначну Листу о оцени и селекцији пријава по Јавном позиву, чији текст одговара тексту првобитно објављених прелиминарних листа, што је и констатовано у Одлуци о утврђивању коначне листе о оцени и селекцији пријава.