Објављен текст : 06.04.2016

КОНАЧНИ РЕЗУЛТАТИ СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА ОЦЕНЕ И СЕЛЕКЦИЈЕ – 2

пристиглих пријава по основу расписаног Јавног позива од 02. марта 2016. године за акредитованe научно-истраживачкe организацијe (институтe, факултетe, универзитетe и центрe изузетних вредности) за спровођење истраживање на тему „Анализа организације и капацитета завода за заштиту споменика културе у Републици Србији“, а у оквиру Пројкта „PERFORM”, који спроводи представништвo Helvetas Swiss Intercooparation SRB, у сарадњи са Републичким секретаријатом за јавне политике

            Након утвђивања прелиминарних листи о оцени и селекцији пријава, објављених 28. марта 2016. године, те након истека предвиђеног рока за достављање приговора,  Комисија за оцену и селекцију достављених пријава је констатовала да нема уложених приговора, као и да резултати спровођења конкурса, утврђени у прелиминарним листама о оцени и селекцији пријава остају непромењени. Имајући у виду наведено, утврђена је Коначна листа о оцени и селекцији пријава за тему „Анализа организације и капацитета завода за заштиту споменика културе у Републици Србији“:

редни број

Назив подносиоца

Број предмета

Број бодова

(макс. 100)

1

Академија уметности, Београд

1/138

73.75

2

Институт за филозофију и друштвену теорију

17. март 2016. године

70

3

Институт економских наука (ИЕН), Београд

132

58.75

Овде можете преузети: Одлуку о утврђивању Коначне листе о оцени и селекцији пријава, Извештај о раду Комисије и Критеријуме за селекцију и оцену пријава.