Објављен текст : 05.03.2018

На Економском факултету у Београду одржана је конференција под називом „Превазилажење баријера код управљања истраживачким пројектима социјалних и технолошких иновација у дунавском региону”,  на којој је учествовало више од 70 стручњака из региона из области иновација, науке и бизниса.

Истакнуто је да су инвестиције у физички и људски капитал постале кључне детерминанте привредног раста. док је  главно уско грло за  ефектнији развој иновационе делатности  везан за недостатак знања и практичних вештина.

Србија је подигла квалитет и број научних активности и радова у последњих 10 година, и сада се налази на 46. месту по продукцији научних радова на свету. – истакли су представници министарства просвете и најавили да ће министартсво упутити  јавни позив за 1000 младих научника да узму активно учешће  у оквиру домаћих научних институција како би привреда добила значајан подстрек.

Уз две панел дискусије, конференција је завршена радионицом у којој су учесници решавали задати проблем коришћењем приступа 5 врата који је осмислила Regina Rowland, партнер на пројекту „Excellence-in-ReSTI. Дунавски транснационални пројекат „Excellence-in-ReSTI: Excellence in research, social and technological innovation project management“ је пројекат Европске уније који укључује 11 партнера из девет земаља у региону Дунава: Аустрију, Бугарску, Хрватску, Словенију, Мађарску, Чешку, Србију, Црну Гору и Босну и Херцеговину. Циљ овог пројекта је уклањање недостатака у знању и вештинама у управљању пројектима социјалних и технолошких иновација у региону.