Објављен текст : 19.03.2015

Директорка Републичког секретаријата за јавне политике, Јасна Атанасијевић, била је уводничар и модератор панела под називом “Реформа јавног сектора” који је одржан другог дана Копаоник бизнис форума, 4. марта 2015. године.

 

Закључак овог панела је да ефикасност јавног сектора, који дефинише и спроводи јавне политике и пружа услуге од јавног интереса, има кључну улогу за конкурентност једне привреде и дугорочно опредељује развој друштва.

 

Иако по природи не функционише са (искључиво) профитним циљем, у раду јавног сектора могуће је применити принципе корпоративног управљања и тиме обезбедити већу ефикасност. Ти принципи подразумевају стратешко планирање са нагласком на мониторинг и евалуацију као и управљање на бази резултата.

 

Представљен је Акциони план за реформу јавне управе у наредном трогодишњем периоду који уводи елементе доброг управљања. Дискутовало се и о проблемима у раду јавних предузећа, а на примеру реорганизације ЈП ЕПС која је у току, те градских комуналних предузећа у Београду која су успела да повећају ефикасност на бази бољег финансијског менаџмента и смањења непотребних трошкова, илустровано је да је могуће реформисати јавни сектор и постићи резултате у кратком периоду.

 

Да би се постигла боља координација у доношењу и спровођењу јавних политика која би требало и да резултира у квалитетнијим законима, закључено је да је неопходно да Влада донесе кровни дугорочни стратешки документ – националну стратегију друштвеног и економског развоја.