Одлуке о примени и облику регулације није лако донети. Погрешне одлуке најчешће су узроковане лошим дефинисањем проблема и узрока, грешкама у предвиђању нових околности, недовољним капацитетима за спровођење, лошом анализом и проценом укупних ефеката или утицајем интересних група. Како би се избегле ове грешке, оцена ефеката следи низ логичких корака, при чему је сваки од њих предмет ревизије након анализе следећег корака. Основни кораци у спровођењу оцене ефеката су:

 

  • Идентификација проблема
  • Дефинисање циљева
  • Утврђивање алтернативних решења
  • Анализа ефеката алтернативних решења
  • Поређење алтернатива и оцена могућности примене
  • Презентација АЕП
  • Евалуација и мониторинг усвојеног решења

 

Редослед је сачињен тако да омогући квалитетну анализу, потврду сваког корака и оправдање предложене алтернативе. Да ли ће се током анализе проћи кроз сваки од ових корака зависи од тога да ли се ради о парцијалној или детаљној анализи ефеката. Треба напоменути да процес консултација и прикупљање података теку током читавог процеса анализе ефеката.