Јавне политике су правац деловања Владе (или њених министарстава) у циљу постизања економских и друштвених циљева за које Влада верује да су у најбољем интересу друштва. Неки од примера области јавних политика су образовање, здравље, незапосленост, одбрана итд. Јавне политике обично успостављају правце деловања, регулаторне мере, законе и приоритете за финансирање који се односе на конкретне области и/или проблеме, као и одговорности за спровођење.


Мисија: квалитетне јавне политике које најбоље воде развоју друштва и економије

Визија: систем креирања и управљања јавним политикама на бази чињеница; доносиоци одлука свесни вредности знања и анализе у решавању проблема; јавна управа користи анализе и истраживања у свом раду.

IОрган у коме се радно место попуњава:Републички секретаријат за јавне политике, Влајковићева 10, БеоградIIРадно место које се попуњава: Шеф одсека, у звању виши саветник, Одсек за...
Објављен текст : 22.02.2018
Републички секретаријат за јавне политике (РСЈП) и пројекат PERFORM, у циљу унапређења аналитичког приступа креирању и праћењу јавних политика заснованих на чињеницама и подацима објављују ПОЗИ...
Објављен текст : 05.02.2018
Републички секретаријат за јавне политике је, уз подршку ГИЗ пројекта “Подршка реформи јавне управе“ 26. јануара одржао друго по реду представљање Предлога уредбе о методологији управљања...
Објављен текст : 29.01.2018
У циљу припреме за процес економског и фискалног надзора унутар ЕУ, Република Србија, као држава кандидат за пријем у чланство ЕУ, у претприступном периоду израђује документ под називом Програм економ...
Објављен текст : 03.01.2018

Остале активности...