Овде можете погледати листу иницијатива или поставити вашу иницијативу на додај иницијативу

Подносилац иницијативе:
или претражити по

Име иницијативе Датум Област Статус
Поједноставити поступак привременог увоза амбалаже за вишекратну употребу 03.10.2012 ЦАРИНСКИ ПОСТУПАК Није усвојено
Прописати ослобођење од плаћања увозних дажбина за нову опрему, без обзира да ли се производи у земљи 03.10.2012 ЦАРИНСКИ ПОСТУПАК Није усвојено
Прописати царинско ослобођење за домаћу робу која се враћа у царинско подручје ради рециклаже, одлагања и/или уништења, као и њено ослобађање од акцизе, ако се ради о акцизној роби 03.10.2012 ЦАРИНСКИ ПОСТУПАК Није усвојено
Изменити Правилник о плаћању посебне накнаде (путарине) за употребу магистралних путева (аутопутева и полуаутопутева) у Републици („Службени гласник РС“, бр. 50/99), тако што ће се категоризација моторних возила прописати у складу са релевантним техничким 02.10.2012 САОБРАЋАЈ Усвојено
Билатералне дозволе за превоз 27.09.2012 САОБРАЋАЈ Није усвојено
Upis radnog staža u obrazac m4 27.09.2012 РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ И СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ Није усвојено
Rešenje o korišćenju godišnjeg odmora 27.09.2012 РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ И СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ Није усвојено
Registracija vozila 27.09.2012 САОБРАЋАЈ Није усвојено
Procedura uvoza proizvoda 27.09.2012 ЦАРИНСКИ ПОСТУПАК Није усвојено
Privremeni uvoz 27.09.2012 ЦАРИНСКИ ПОСТУПАК Није усвојено
Ostvarivanje prava žena na porodiljsku nadoknadu 27.09.2012 РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ И СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ Није усвојено
Omogućavanje vršenja vansudskog namirenja 27.09.2012 ИЗВРШНИ И ПАРНИЧНИ ПОСТУПАК Није усвојено
Izveštavanje o poslovanju sa inostranstvom 27.09.2012 ОПШТИ ПРИВРЕДНИ ПPOПИСИ U proceduri
Iznošenje iz zemlje umetničkih dela akademskih umetnika 27.09.2012 ТРГОВИНА И СПОЉНА ТРГОВИНА Није усвојено
Доношење закона о електронском новцу 27.09.2012 НAРОДНА БАНКА СРБИЈЕ U proceduri
Појаснити концепт "неопорезивања" преноса пословања из члана 6. Закона о ПДВ 26.09.2012 ПОРEЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ Није усвојено
Pribavljanje izvoda iz javnih evidencija 26.09.2012 РЕГИСТРИ И ЕВИДЕНЦИЈЕ НА НИВОУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Није усвојено
Postavljanje bašti u kafićima i restoranima 26.09.2012 ОПШТИ ПРИВРЕДНИ ПPOПИСИ Није усвојено
Plaćanje lokalne komunalne takse za isticanje firme na poslovnom prostoru 26.09.2012 ОСТАЛЕ ПРОЦЕДУРЕ И УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ U proceduri
Obaveza prijavljivanja stranaca po dolasku u zemlju 26.09.2012 ОПШТИ ПРИВРЕДНИ ПPOПИСИ U proceduri
Eliminisanje mogućnosti da inspekcija traži davnašnja rešenja iz kojih proističu novija rešenjaeliminisanje mogućnosti da inspekcija traži davnašnja rešenja iz kojih proističu novija rešenja 26.09.2012 ИНСПЕКЦИЈЕ Није усвојено
Zabrana obavljanja određenih vidova zdravstvene zaštite privatnom sektoru 26.09.2012 ЗДРАВЉЕ Није усвојено
Upis prava preče kupovine u katastar nepokretnostiupis prava preče kupovine u katastar nepokretnosti 26.09.2012 ОПШТИ ПРИВРЕДНИ ПPOПИСИ Није усвојено
Svakodnevno popunjavanje i overa putnih naloga za sva vozila i njihova evidencija i čuvanje 26.09.2012 САОБРАЋАЈ Није усвојено
Prijavljivanje i registracija međumesnih i međunarodnih autobuskih linija 26.09.2012 САОБРАЋАЈ Није усвојено
Pribavljanje dozvole o izmirenju svih dugova od prodavca (firme koja je izgradila nekretninu) radi uknjižbe stana 26.09.2012 ОПШТИ ПРИВРЕДНИ ПPOПИСИ Није усвојено
Pravo zakupaca da u katastar upišu ugovor o kratkoročnom zakupu 26.09.2012 ОСТАЛЕ ПРОЦЕДУРЕ И УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ Није усвојено
Potvrda o izvršenoj kontroli serije leka 26.09.2012 ЗДРАВЉЕ Није усвојено
Postavljanja oglasa na internet portalima 26.09.2012 ОСТАЛЕ ПРОЦЕДУРЕ И УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ Није усвојено
Obračun ekološke takse 26.09.2012 ŽIVOTNA SREDINA I EKOLOGIJA Није усвојено
Nemogućnost utvrđivanja privremene nesposobnosti za rad (određivanja bolovanja) od strane zdravstvene ustanove osnovane privatnim kapitalom 26.09.2012 ЗДРАВЉЕ Није усвојено
Izjednačavanje privatnih i državnih pružaoca zdravstve nih usluga 26.09.2012 ЗДРАВЉЕ Није усвојено
Evidencija prometa robe i usluga kod pravnih lica koja vode knjigovodstvenu agenciju po sistemu dvojnog knjigovodstvaevidencija prometa robe i usluga kod pravnih lica koja vode knjigovodstvenu agenciju po sistemu dvojnog knjigovodstva 26.09.2012 ОСТАЛЕ ПРОЦЕДУРЕ И УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ Није усвојено
Dugotrajna procedura dobijanja građevinske dozvole 26.09.2012 ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ U proceduri
Дозвола за извоз заштићених биљних врста 26.09.2012 ŽIVOTNA SREDINA I EKOLOGIJA Није усвојено
Дневно вођење евиденције продатих туристичких путовања 26.09.2012 ТУРИЗАМ Није усвојено
Visoke novčane kazne za mala pravna lica 25.09.2012 ОСТАЛЕ ПРОЦЕДУРЕ И УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ Није усвојено
Uplata poreza i doprinosa na zarade 25.09.2012 ПОРЕСКИ ПОСТУПАК Није усвојено
Sertifikacija softvera za rad sa fiskalnim uređajima 25.09.2012 ФИСКАЛНE КАСE Није усвојено
Radno vreme poreske uprave 25.09.2012 ПОРЕСКИ ПОСТУПАК Није усвојено
Promena podataka u rešenju o registrovanju privrednog subjekta 25.09.2012 РЕГИСТРИ И ЕВИДЕНЦИЈЕ НА НИВОУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ U proceduri
Predaja obrasca za upis staža (m4 obrazac) 25.09.2012 ОСТАЛЕ ПРОЦЕДУРЕ И УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ Није усвојено
Povraćaj više plaćenog poreza na dobit preduzeća 25.09.2012 ПОРЕЗ НА ДОБИТ ПРЕДУЗЕЋА Није усвојено
Povrat više plaćenog pdv-a poreskom obvez niku koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo 25.09.2012 ПОРEЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ Није усвојено
Poreski kredit po osnovu ulaganja u osnovna sredstva 25.09.2012 ПОРЕЗ НА ДОБИТ ПРЕДУЗЕЋА Није усвојено
Podnošenje prijave za komunalnu taksu i građevinsko zemljište 25.09.2012 РЕГИСТРИ И ЕВИДЕНЦИЈЕ НА НИВОУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Није усвојено
Podnošenje poreskih prijava 25.09.2012 ПОРEЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ Није усвојено
Podnošenje polugodišnjih i godišnjih evidencija u vezi sa prometom duvanskih proizvoda 25.09.2012 ОПШТИ ПРИВРЕДНИ ПPOПИСИ Није усвојено
Plaćanje pdv-a na rashode (kalo, rastur, kvar i lom) 25.09.2012 ОПШТИ ПРИВРЕДНИ ПPOПИСИ Није усвојено
Otvaranje računa u poslovnoj banci 25.09.2012 ОПШТИ ПРИВРЕДНИ ПPOПИСИ Није усвојено
Obračun pdv-a na dan kada je izvršen promet robe i usluga 25.09.2012 ПОРEЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ Није усвојено
Novčane kazne po zakonu o porezu na dodatu vrednost 25.09.2012 ПОРEЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ Није усвојено
Naplata troškova opomene za neplaćenu taksu u službi za katastar nepokretnosti Republičkog geodetskog zavoda 25.09.2012 РЕГИСТРИ И ЕВИДЕНЦИЈЕ НА НИВОУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Није усвојено
Korišćenje poreskog kredita po osnovu ulaganja u osnovna sredstva 25.09.2012 ПОРЕЗ НА ДОБИТ ПРЕДУЗЕЋА Није усвојено
Evidentiranje zaključenih spoljnotrgovinskih poslova 25.09.2012 ТРГОВИНА И СПОЉНА ТРГОВИНА U proceduri
Evidentiranje bezgotovinske naplate usluga preko fiskalne kase 24.09.2012 ФИСКАЛНE КАСE Није усвојено
Evidentiranje prometa pića preko fiskalne kase na festivalima 24.09.2012 ФИСКАЛНE КАСE Није усвојено
Izmena prijave PDV-a 24.09.2012 ПОРEЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ Није усвојено
PDV prekršaji 24.09.2012 ПОРEЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ Није усвојено
Poreska prijava PDV-a 24.09.2012 ПОРEЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ Није усвојено
Инспекције 24.09.2012 ИНСПЕКЦИЈЕ U proceduri
Начелна препорука за вођење регистара и евиденција 24.09.2012 РЕГИСТРИ И ЕВИДЕНЦИЈЕ НА НИВОУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ U proceduri
Обезбедити доступност свих регистара које води Републички геодетски завод преко интернет стране надлежног органа, утврдити крајње рокове за њихово установљавање и обезбедити уношење у Регистар о непокретностима ЈМБГ грађана и матични бр. правних лица 24.09.2012 РЕГИСТРИ И ЕВИДЕНЦИЈЕ НА НИВОУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ U proceduri
Обезбедити издавање електронских извода о подацима регистрованим у Регистру привредних субјеката Агенције за привредне регистре 5. Идентификовати процедуре у којима се може укинути обавеза достављања извода из Регистра привредних субјеката и предложити или 24.09.2012 ОПШТИ ПРИВРЕДНИ ПPOПИСИ U proceduri
Објавити тарифник на основу којег се плаћа накнада у поступку стицања овлашћења за пројектовање, руковођење радовима и вршење стручног надзора над извођењем геодетских радова, у којем ће накнада бити одређена у номиналном износу или бити одредива 24.09.2012 ОБЈАВЉИВАЊЕ ТАРИФНИКА Није усвојено
Објавити тарифник на основу којег се плаћа накнада у поступку стицања овлашћења за пројектовање, руковођење радовима и вршење стручног надзора над извођењем геодетских радова, у којем ће накнада бити одређена у номиналном износу или бити одредива 24.09.2012 ОБЈАВЉИВАЊЕ ТАРИФНИКА Није усвојено
Објединити Уписник поморских бродова, Уписник поморских трговачких бродова, Уписних поморских рибарских бродова, Уписник поморских јавних бродова, Уписник бродова унутрашње пловидбе, Уписник јавних бродова унутрашње пловидбе и Уписник чамаца и пловећих обј 24.09.2012 РЕГИСТРИ И ЕВИДЕНЦИЈЕ НА НИВОУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Није усвојено
Омогућавање свим пореским обвезницима електронско достављање ППОПЈ и ППОД образаца 24.09.2012 ПОРЕСКИ ПОСТУПАК U proceduri
Преношење јавних овлашћења за вођење Регистра установа, осим војних установа, са трговинских судова на Агенцију за привредне регистре 24.09.2012 РЕГИСТРИ И ЕВИДЕНЦИЈЕ НА НИВОУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Није усвојено
Прецизирати у Закону о раду који орган одлучује о правима, обавезама и одговорностима из радног односа, усклађујући их са одредбама корпоративних и сродних закона 24.09.2012 РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ И СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ Није усвојено
Прецизније дефинисати конкретна давања која се сматрају репрезентацијом. 24.09.2012 ПОРEЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ Није усвојено
Продужење рока за решавање по жалби са 60 на 90 дана и увођење права на повраћај у случају нерешавања по жалби у законским роковима, а до доношења другостепеног решења. 24.09.2012 ПОРЕСКИ ПОСТУПАК Није усвојено
Прописати да мера привременог удаљења запосленог са рада без накнаде зараде, због повреде радне обавезе или непоштовања радне дисциплине може да траје од једног до 15 радних дана, уместо до сада прописаног периода од једног до три радна дана. 24.09.2012 РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ И СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ Није усвојено
Прописати да радни однос на одређено време, непрекидно или с прекидима, не може трајати дуже од 36 месеци, под условом постизања договора са социјалним партнерима при измени Закона о раду. 24.09.2012 РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ И СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ Није усвојено
Прописати да се годишњи одмор може користити у два или више делова. 24.09.2012 РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ И СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ Није усвојено
Прописати да се код права запосленог на накнаду зараде, под просечном зарадом подразумева зарада у коју нису укључени исплаћени регрес, бонус, новогодишњи и други ваучери, тринаеста плата и други видови награђивања. 24.09.2012 РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ И СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ Није усвојено
Прописати могућност обављања адвокатске делатности кроз привредно друштво основано у форми за коју је прописана ограничена одговорност чланова. 24.09.2012 ОПШТИ ПРИВРЕДНИ ПPOПИСИ Није усвојено
Прописати могућност повећања старосне границе за радни однос наставника до истека школске године у којој навршава 70 година живота 24.09.2012 ОБРАЗОВАЊЕ Није усвојено
Прописати опорезивање тзв. „Stock Option“ планова нарочито страних, тј. кад матично предузеће врши исплату својих акција (новца за продате акције) преко иностраних брокера за запослене у свим предузећима-члановима групе и дефинисати све елеменати таквог оп 24.09.2012 ПОРЕЗ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА Није усвојено
Прописивање стварне и месне надлежности судова у случају спровођења извршења на акцијама акционарског друштва и уделима у друштву са ограниченом одговорношћу. 24.09.2012 ИЗВРШНИ И ПАРНИЧНИ ПОСТУПАК Није усвојено
Размотрити могућност вођења Регистра пореских обвезника, Регистра исплатилаца прихода, Регистра послодаваца и Регистра евидентираних обвезника ПДВ-а, у оквиру јединствене базе података односно јединственог регистра који би водио Пореска управа 24.09.2012 РЕГИСТРИ И ЕВИДЕНЦИЈЕ НА НИВОУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Није усвојено
Размотрити преношење надлежности за оверу спецификације опреме која је основ за ослобађање од царина за улог страног улагача на Агенцију за привредне регистре 24.09.2012 ТРГОВИНА И СПОЉНА ТРГОВИНА U proceduri
Укинути обавезу запосленог да потписује евиденцију о заради и накнади зараде. 24.09.2012 РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ И СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ Није усвојено
Укинути приватизациони регистар 24.09.2012 РЕГИСТРИ И ЕВИДЕНЦИЈЕ НА НИВОУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Није усвојено
Укинути рестриктивне одредбе које ограничавају ангажовање професора емеритуса у високошколским установама 24.09.2012 ОБРАЗОВАЊЕ Није усвојено
Усвојити нов закон којим ће се уредити запошљавање и рад странаца у Републици Србији на модерним тржишним правно-економским основама. 24.09.2012 РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ И СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ Није усвојено
Усклађивање одредбе члана 12 . Закона о порезу на додату вредност са Директивом бр. 2008/8/ЕC од 12. фебруара 2008. године ради увођења правила да су услуге опорезиве према месту примаоца услуге 24.09.2012 ПОРEЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ Није усвојено
Прописати могућност полагања испита ван седишта високошколске установе, односно на даљину 24.09.2012 ОБРАЗОВАЊЕ Није усвојено
Иземенити законску дефиницију акцизног складишта 21.09.2012 АКЦИЗE Није усвојено
Обезбедити вођење Регистра пријаве имена порекла и Регистра пријава за признање статуса овлашћених корисника имена порекла, као јединственог електронског Регистра пријава имена порекла 21.09.2012 РЕГИСТРИ И ЕВИДЕНЦИЈЕ НА НИВОУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Није усвојено
Омогућавање пуне примене рокова за рефундацију и рефакцију ПДВ прописане Законом о ПДВ 21.09.2012 ПОРEЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ Није усвојено
Прописати да накнада за топли оброк у месечном износу до 2.500,00 дин. нема карактер зараде, то јест да иста не улази у обрачун зараде, која се опорезује. 21.09.2012 РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ И СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ Није усвојено
Скратити временски период у којем су обвезници дужни да чувају контролну траку и фискална документа, која се штампају из фискалне касе, са три године на годину дана 21.09.2012 ФИСКАЛНE КАСE Није усвојено
Укинути обавезу плаћања доприноса за обавезно социјално осигурање за осниваче, односно чланове привредног друштва који нису засновали радни однос у привредном друштву 21.09.2012 РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ И СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ Није усвојено
Усвојити закон којим ће се регулисати уговор о факторингу, оснивање и функционисање регистра факторинга и прописати обавеза регистрације уговора о факторингу 21.09.2012 РЕГИСТРИ И ЕВИДЕНЦИЈЕ НА НИВОУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ U proceduri
Утврђивање лимита за кривично дело пореске утаје у процентуалном износу у односу на промет или пореска давања, а не у динарском износу 21.09.2012 ПОРЕСКИ ПОСТУПАК Није усвојено
Омогућити обвезницима пореза на додату вредност да се одрекну права на смањење пореске обавезе у случају смањења пореске основице 20.09.2012 ПОРEЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ Није усвојено
Прописати да се у случају протека рока трајања производа, када се ради о свежим намирницама, количина неопорезивог расхода утврђује на основу записника обвезника. 20.09.2012 ПОРEЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ Није усвојено
Прописати признавање права на рефакцију акцизе увознику, када суштински није дошло до опорезивог догађаја – потрошње акцизног производа 20.09.2012 АКЦИЗE Није усвојено
Регистрација страних правних лица за ПДВ и улога пореског пуномоћника 20.09.2012 ПОРEЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ Није усвојено
Обезбедити доследну примену закона тако што ће се створити услови да и физичка лица која остварују доходак у земљи са којом Србија нема споразум о избегавању двоструког опорезивања, а која закон третира као нерезиденте, могу да остваре пореско ослобођење у 20.09.2012 ПОРЕЗ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА Није усвојено
Појаснити када наступа обавеза формирања дневног извештаја, дефинисањем појма „краја рада“ 20.09.2012 ФИСКАЛНE КАСE Није усвојено
Прописати да Пореска управа издаје ПИБ нерезиденту и када пуномоћје дато пореском пуномоћнику садржи ограничења. 20.09.2012 ПОРЕСКИ ПОСТУПАК Није усвојено
Прописати да се привредном субјекту признаје право на порески кредит по основу исплата по уговору о финасијском лизингу, ако тим уговором прибавља основна средства за своју делатност. 20.09.2012 ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ Није усвојено
Прописати да се признаје право на повраћај акцизе када суштински није дошло до опорезивог догађаја – потрошње акцизног производа 20.09.2012 АКЦИЗE Није усвојено
Прописати да се проверa испуњености услова за стицање права на порески подстицај, може вршити у просторијама пореског обвезника, у случајевима када се ради о обимној документацији. 20.09.2012 ПОРЕЗ НА ДОБИТ ПРЕДУЗЕЋА Није усвојено
Прописати да се утврђивање секундарне пореске обавезе на основу правноснажне судске одлуке 20.09.2012 ПОРЕСКИ ПОСТУПАК Није усвојено
Прописати могућност да увозници дуванских и алкохоних производа буду изузети од плаћања акцизе, у случају уништавања производа обележениих контролним акцизним маркицама, ако се уништавање врши по одобрењу или на основу налога надлежног органа 20.09.2012 АКЦИЗE Није усвојено
Прописивање казне за пореске органе у случају непоштовања законских рокова за решавање по жалбама 20.09.2012 ПОРЕСКИ ПОСТУПАК Није усвојено
Регулисати процедуру поступања пореског органа у циљу омогућавања привредном субјекту да уз презентирање адекватне документације може исплаћивати зараду за рад у иностранству без истовременог плаћања пореза по одбитку, у случају упућивања запослених у инос 20.09.2012 ПОРЕЗ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА Није усвојено
Регулисати могућност да страни исплатилац прихода и порески обвезник странац врше уплату пореза у Србији директно из иностранства у буџет Србије, или увести механизам плаћања преко агента у Србији 20.09.2012 ПОРЕЗ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА Није усвојено
Размотрити потребу да се лицима упућеним у Србију (страним држављанима-пореским обвезницима) додели посебан порески број од стране пореске управе, уместо евиденционог броја за странце који додељује полиција 20.09.2012 ПОРЕЗ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА Није усвојено
Прецизније регулисати разлоге за отказ и удаљење запосленог са рада у случају када запослени изврши кривично дело на раду или у вези са радом 20.09.2012 РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ И СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ Није усвојено
Прописати да се не сматра да је попис остао безуспешан уколико извршни дужник не омогући попис на адреси на којој је попис предложен. 20.09.2012 ИЗВРШНИ И ПАРНИЧНИ ПОСТУПАК Није усвојено
Прописати да се обављање комуналних делатности или појединих послова из оквира тих делатности могу поверити предузећу или предузетнику на период до две године. Уједно прописати да скупштина општине поверава обављање комуналних делатности по правилима посту 20.09.2012 ОСТАЛЕ ПРОЦЕДУРЕ И УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ Није усвојено
Успоставити једношалтерски систем на републичком нивоу за посредовање у поступку прибављања грађевинских дозвола, према локалној самоуправи и другим надлежним инстанцама 20.09.2012 ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ Није усвојено
Прописати да се уплата пореза и доприноса по основу зараде запослених врши на јединствен рачун за уплату, а да Управа за јавна плаћања без одлагања врши распоред уплаћених средстава у складу са процентуалним учешћа поједине врсте јавног прихода, изузев ако 19.09.2012 РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ И СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ Није усвојено
Прописати могућност oбнављањa дозволе за трговину на мало дуванским производима по олакшаној процедури 19.09.2012 ОСТАЛЕ ПРОЦЕДУРЕ И УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ Није усвојено
Прописати обавезу достављања извештаја Управи за дуван од стране трговаца на мало дуванским производима на годишњем, а не полугодишњем нивоу. 19.09.2012 ОСТАЛЕ ПРОЦЕДУРЕ И УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ Није усвојено
Predaja obrazaca za upis staža 19.09.2012 РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ И СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ Није усвојено
Прописати обавезу регистрације залоге са предајом заложене ствари у државину и законске залоге из уговора у привреди, конституисане у складу са законом о облигационим односима 19.09.2012 РЕГИСТРИ И ЕВИДЕНЦИЈЕ НА НИВОУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Није усвојено
Прописати право странкама да без посебног одобрења судије могу да прегледају, фотокопирају и преписују спис парнице у којој учествују 19.09.2012 ИЗВРШНИ И ПАРНИЧНИ ПОСТУПАК Није усвојено
Увести једношалтерски систем у поступку у коме се остварује право на повраћај више плаћених доприноса 19.09.2012 ОСТАЛЕ ПРОЦЕДУРЕ И УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ Није усвојено
Укинути обавезу да се накнада трошкова запосленом за време проведено на службеном путу у иностранство одређује најмање у висини утврђеној посебним прописима 19.09.2012 РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ И СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ Није усвојено
Укинути обавезу уноса ПИБ-а у инструменте платног промета 19.09.2012 ПОРЕСКИ ПОСТУПАК Није усвојено
Укинути ограничење које прописује две године искуства на пословима интелектуалне својине за полагање стручног испита за лица која имају положен правосудни испит 19.09.2012 ИНТЕЛЕКТУАЛНА СВОЈИНА Није усвојено
Прописати да поступак намирења потраживања из заложног права на покретним стварима и правима уписаним у Регистар заложног права на покретним стварима и правима почиње у року од три дана од дана кад заложни поверилац пошаље дужнику, као и залогодавцу, ако д 19.09.2012 ОСТАЛЕ ПРОЦЕДУРЕ И УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ Није усвојено
Прописати да привредни субјекти пре отпочињања делатности не плаћају накнаду за истицање фирме на пословном простору 19.09.2012 ОСТАЛЕ ПРОЦЕДУРЕ И УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ Није усвојено
Укинути радну књижицу и обавезу вођења регистра о издатим радним књижицама. 17.09.2012 РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ И СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ Није усвојено
Прописати да привредни субјекти пре отпочињања делатности не плаћају накнаду за истицање фирме на пословном простору 06.07.2012 ОПШТИ ПРИВРЕДНИ ПPOПИСИ U proceduri
Укинути радну књижицу и обавезу вођења регистра о издатим радним књижицама 06.07.2012 РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ И СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ U proceduri