Објављен текст : 02.02.2015

Представници Републичког секретаријата за јавне политике, као чланови делегације Републике Србије, учествовали су на другом састанку „Мреже за Реформу јавне управе“ (ПАР мрежа), одржаном у организацији ReSPA (Регионалне школе за јавну управу) 26. и 27. јануара 2015. године у Сарајеву.

У оквиру ПАР мреже, ReSPA окупља државе и регионе Западног Балкана, са идејом размене искустава и идеја у вези програма реформе јавне управе, а у контексту достизања ефикасности јавне управе на нивоу земаља чланица ЕУ.

Други састанак ПАР мреже трајао је два дана, при чему је први дан био посвећен презентацији регионалних решења у вези стратегија реформе јавне управе и пратећих акционих планова који су планирани или већ примењени у земљама чланицама ПАР мреже, и дискусији на тему како се може унапредити примена стратегија реформе јавне управе у региону, и на који начин ПАР мрежа треба да допринесе координацији регионалних активности. Првог дана је такође представљена и Регионална компаративна студија о методологији израде стратегија реформе јавне управе, коју је ReSPA израдила са циљем формирања појединачних препорука регионима за ефикаснију имплементацију реформе јавне управе. Првог дана, делегација Србије је представила досадашње активности у вези реализације Стратегије реформе јавне управе, као и националног механизма за утврђивање приоритета и активности успостављених у циљу достизања ефикасне јавне управе. Закључци који су донети првог дана су да региони имају махом сличне активности које спроводе, од којих су најбитније реформа система инспекцијског надзора, електронске управе и рационализација јавне управе.

Други дан је био посвећен представљању националних акционих планова за примену Стратегије Југоисточна Европа 2020 (SEE 2020), изради националних програма економских реформи (NERP докумената), као и Стратешког планског документа за Реформу јавне управе (SPD PAR). Представник Републичког секретаријата за јавне политике представио је тренутни национални стратешки оквир који доприноси циљевима представљеним у SEE 2020, текуће активности на унапређењу националног стратешког оквира и активностима Републичког секретаријата за јавне политике на координацији праћења спровођења стратешких докумената Владе. Посебно је истакнут значај Акционог плана за спровођење програма Владе као механизма за праћење спровођења активности представљених у NERP-у.

Дводневни састанак завршен је  утврђивањем приоритета активности које ReSPA треба да подржи и да у сарадњи са регионима реализује у 2015. години.

Додатне информације о овом догађају можете наћи овде.