Објављен текст : 09.01.2017

У оквиру процеса економског и фискалног надзора државе чланице Европске уније (EУ) израђују документе којима се обезбеђује мултилатерални надзор и координација економских политика EУ. У циљу припреме за поменути процес, Република Србија, као држава кандидат за пријем у чланство ЕУ, у претприступном периоду израђује документ под називом Програм економских реформи („Economic Reform Programme“ - ЕРП). Република Србија већ поседује искуство у изради ЕРП-а, а у току је трећи циклус израде овог стратешког документа и то за период 2017– 2019.

Према методологији за израду ЕРП документа, прва три поглавља се односе на макроекономски и фискални оквир. Ова поглавља, која припрема Министарство финансија са Народном банком Србије, представљена су у Фискалној стратегији за 2017. годину са пројекцијама за 2018. и 2019. годину.

Израду Поглавља 4, које се односи на приоритетне структурне реформе, координира Републички секретаријат за јавне политике са надлежним ресорима. Поглавље 4 Приоритетне структурне реформе за ЕРП 2017-2019, у својој интегралној верзији доступан је јавности од 9. до 23. јануара 2017. године.

Планирано је да у другој половини јануара 2017. године ЕРП 2017-2019 усвоји Влада Републике Србије, након чега ће документ бити достављен Европској комисији (ЕК) крајем јануара 2017. године.

Нацрт поглавља 4 Приоритетне структурне реформе за Програм економских реформи (ЕРП) 2017-2019, као и пратећи документи, могу се наћи на интернет страници Министарства финансија:

http://www.mfin.gov.rs/pages/article.php?id=12439