Објављен текст : 25.12.2017

У амфитеатру Националне службе за запошљавање одржана је, 22. децембра , презентација нове методологије за праћење услуга и активних мера тржишта рада.

Развијена нова методологија је значајан резултат остварен у поткомпоненти 4.2. у компоненти 4 – рад и запошљавање у оквиру Пројекта за унапредјење конкурентности и запосљавања који се реализује на основу Споразума о зајму који је Република Србија потписала са Светском банком.

Нову методологују у функцији побољшања ефективности активних мера запошљавања представили су Неда Милановић и Милан Ђуретановић из Националне службе за запошљавање и консултант на Пројекту, проф. др Михаил Арандаренко.

Нова методолигија је развијени алат који креаторима политика омогућава добијање прецизне слике о свим трошковима и учесницма услуга и мера тржишта рада, као основе за евалуацију нето учинака програма и за даљу анализу трошкова и користи.

Како је методологија заснова на доследном праћењу методолошког упутства Еуростата о статистици политика тржишта рада, значајан резултат огледа се и у могућности поређења перформанси са другим европским земљама које користе исту методологију.   

На представљању и у каснијој дискусији у вези са новом методологијом, активно су учествовали представници Светске банке, министарстава – корисника Пројекта, Привредне коморе Србије, Национале службе за запошљавање, консултанти на компоненти 4 и Републичког секретаријата за јавне политике који обавља функцију координатора над Пројектом у целини.