Објављен текст : 25.02.2015

Републички секретаријат за јавне политике је, уз подршку пројекта „Реформа координације политика и центра Владе – трећа фаза“ (који финансира Европска унија из средстава IPA 2011, а спроводи конзорцијум који предводи ГИЗ-ГмбХ) и USAID Пројекта за боље услове пословања, организовао тродневни округли сто институција Владе Републике Србије укључених у процес планирања јавних политика у периоду 12.-14. фебруара 2015. године у Хотелу „Извор“ у Аранђеловцу.  Циљ скупа је био да институције које учествују у планирању јавних политика или су заинтересоване за успостављање система у овој области продискутују основне елементе којима се она може уредити. Округлом столу су присуствовали представници Делегације Европске уније у Србији, Канцеларије за европске интеграције, Министарства финансија, Републичког секретаријата за законодавство, Дирекције за електронску управу, Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва и Сталне конференције градова и општина, затим консултанти ангажовани на наведеним пројектима подршке, као и представници Републичког секретаријата за јавне политике. Током три дана скупа разматрано је садашње стање у области планирања јавних политика као и радни предлози које је уз помоћ консултаната припремио Републички секретаријат за јавне политике.  

Првог дана састанка Републички секретаријат за јавне политике представио је анализу тренутног стања у систему планирања на националном нивоу. Изнет је предлог који може представљати основ за успостављање система планирања у органима јавне управе у наредном периоду. Током другог дана округлог стола учесници су анализирали тренутно стање у области планирања и у области припреме програмског буџета, као и предлоге у погледу обједињавања ова два процеса, усклађивања терминологије, усклађивања методологија, увођења праћења и евалуације у годишњи циклус планирања и увођења средњорочног планирања на нивоу појединачних институција. Представљена су и искуства на нивоу локалне самоуправе из области планирања и припреме буџета, увиди са терена у погледу постојећих информационих система за планирање капиталних инвестиција на локалном нивоу које администрира Стална конференција градова и општина и препоруке за њихово побољшање, као и налази анализе постојећег стања у погледу информационе подршке процесима планирања и буџетирања у Влади.

На крају скупа учесници су се сагласили да је потребно даље радити на унапређењу система националног планирања те да ће се консултације и сарадња у том смеру наставити.