Објављен текст : 02.02.2017

У организацији Републичког секретаријата за јавне политике, уз стручну подршку ОЕЦД-а и у сарадњи са Светском банком, 31. јануара 2017. године одржан је округли сто на тему „Унапређење конкурентности применом индустријске политике“. Овај округли сто је организован у оквиру годишњег циклуса процеса припреме стратешког документа Програм економских реформи („Economic Reform Programme“ - ЕРП), који Република Србија, као кандидат за пријем у чланство ЕУ, припрема већ трећу годину.

Отварајући стручни скуп др Јасна Атанасијевић, в.д. директора РСЈП, нагласила је да Програм економских реформи, поред макрофискалне политике, садржи и део који се односи на приоритетне структурне реформе, а једна од реформи је управо посвећена индустријској политици. Такође, економска политика Владе Србије је посвећена унапређењу конкурентности и стварању услова за привредни раст, а потенцијал постоји нарочито од када имамо и макроекономску стабилност. У контексту подршке реформама спроводи се и пројекат Светске банке „Конкурентност и запошљавање“, којим координира РСЈП. Пројекат кроз три компоненте пружа подршку развоју индустријске политике, унапређењу мера активне политике запошљавања и унапређењу ефикасности финансирања научноистраживачког сектора. Зато је округли сто прилика да се разговара о искуствима из развијених и упоредивих земаља и о плановима Владе Србије за подршку привредном расту и запошљавању, као делу процеса свеобухватних економских реформи - истакла је др Јасна Атанасијевић.

На скупу су чланови ОЕЦД тима представили улогу индустријске политике у процесу структурне трансформације, искуства из земаља ОЕЦД, као и конкретно искуство Турске у примени индустријске политике. Представљени су и практични алати за приоритизацију индустријских сектора и припрему секторских стратегија.

Представник Министарства привреде Републике Србије је говорио о новој индустријској политици Србије односно плановима у погледу конципирања мера подршке унапређивању конкурентности привреде. Планове у погледу свеобухватне политике подршке иновационом предузетништву у Србији, подржане кроз пројекат Светске банке „Конкурентност и запошљавање“, изнео је представник РСЈП.

На крају је презентован „Извештај о конкурентности и привредном развоју Републике Србије“. То је први пилот број публикације коју је сачинио РСЈП. Извештај на једном месту доносиоцима одлука и креаторима јавних политика пружа увид у положај Републике Србије према међународним индексима конкурентности и увид у актуелна привредна кретања у Републици Србији.

Сва излагања изазвала су значајно интересовање учесника, уз допунска питања упућена члановима ОЕЦД тима, конструктивну дискусију и коментаре присутних представника министарстава, академске заједнице и међународних институција.

Републички секретаријат за јавне политике је иницијатор овог стручног скупа јер је препознат значај дијалога свих релевантних институција у процесу дефинисања јавне политике, у овом случају индустријске политике. Такође је значајно чути и искустава и добру праксу из земаља које већ имају релевантне резултате у овој области. Ова пракса ће бити настављена и даље, у смислу организовања округлих столова и на друге релевантне теме.

 

Презенатације са одржаног округлог стола можете преузети овде

01 Industrial Policy_OECD_Antonio Fanelli

02 Industrial Policy in Turkey_Nuri Baris Tartici

03 Industrial Policy_OECD_Patrik Pruzinsky

04 Industrial Policy_OECD_Umur Gökçe

05 Industrijska politika Srbije_Ministarstvo privrede RS

06 Inovaciono preduzetnistvo u Srbiji_RSJP

07 Izvestaj o konkurentnosti i privrednom razvoju RS_RSJP