Објављен текст : 04.10.2017

Четрнаеста седница Међуресорног радног тела Владе Србије (МРТ) за спровођење Пројекта за унапређење конкурентности и запошљавања одржана  je 2. октобра 2017. године. 

У центру пажње било је информисање чланова МРТ-а о актуелном стању у процесу извештавања Светске банке и разматрање могућих опција за унапређење ефикасности рада МРТ-а,  укључујући и проширење састава чланства ради консолидације активности на реализацији Акционог плана за спровођење програма Владе (АПСПВ) и Пројекта.  

               Констатовано је да је оправдано покренути процес хармонизације рада Имплементационих група за спровођење Акционог плана Владе и Међуресорног радног тела за Пројекат, јер се спроводе истом методологијом и од стране истих актера, а подразумевају потребу за снажном  међусобном координацијом, како не би дошло до преклапања или супротстављања активности и како би се на оптималан начин користили расположиви кадрови.

               У делу расправе о току извештавања Светске банке о полугодишњем напретку у реализацији Пројекта, констатовано је да постоје отворена питања у раду које Јединица за имплементацију има у процесу координације и извештавања, посебно на компоненти 4 – рад и запошљавање. Оцењено је да би се део ових питања могао превазићи применом принципа хармонизације рада – састава Имплементационих група и Међуресорног радног тела.   

               Расправљано је и потреби и начину измене Плана набавки, са становишта постојећих уштеда на одређеним позицијама и новим потребама насталим као резултат консолидације активности на спровођењу Акционог програма Владе и Пројекта.