Објављен текст : 11.07.2016

У организацији Републичког секретаријата за јавне политике (РСЈП)  одржана је  четврта седница Међуресорног радног тела за планирање, праћење и координацију јавних политика у области конкуретности и запошљавања.

Ова седница Владиног радног тела, који прати трогодишњу реализацију Пројекта Светске Банке за подршку реформама, била је посвећена пресеку стања и информисаности о садржају појединачних спроводених реформи у институцијама, које су учесници пројекта.

Тема разматрања била је и припрема предстојећег циклуса извештаваља о спроведеним реформама.