Објављен текст : 02.03.2017

На Десетој, редовној седници Међуресорног радног тела, 21.фебруара 2017.године донета је Одлука о усвајању Нацрта извештаја о напретку Пројекта за унапређење конкурентности и запошљавања за период 1. јул - 31. децембар 2016. године и Нацрта годишњег извештаја о учинку  за систем планирања, праћења и координацију политика у 2016. години.

После усвајања, нацрти оба извештаја достављени су Светској банци ради добијања одговарајућих коментара у функцији припреме предлога извештаја о напретку и извештаја о учинку, чијим се усвајањем на следећој, Једанаестој седници Међуресорног радног тела, стичу услови за подношење захтева за повлачење средстава по основу Зајма.

За усвајање текста оба нацрта, чланови Међуресорног радног тела изјаснили су се једногласно.