Објављен текст : 24.01.2017

Девета седница Међуресорног радног тела за планирање, праћење и координацију политика у области конкурентности и запошљавања одржана је  20.јануара 2017.године.

На седници Радног тела који прати реализацију три кључне реформе у областима  конкуретности, запошљавања и иновација – предложено је проширење Пројекта за унапређење конкурентности и запошљавања (Competitiveness & Jobs) са фокусом на иновационо предузетништво. Са циљем подршке развоју иновационог предузетништва, посебно у ИТ сектору, индустрији, просвети и науци, биће израђен и Акциони план.

Покренута је иницијатива да се раду МРТ-а прикључи и Министарство трговине, туризма и телекомуникација, чија је значајна улога уз министартво привреде,  препозната у ресору инвестиција и извоза.

Активности обухваћене пројектом, као део ширих друштвених реформи у Републици Србији, који се реализује уз подршку Светске банке,  добијају шири приступ и на нивоу Владе. То су активности и мере усмерене на остваривању и праћењу резултата, односно управљању на бази чињеница и анализа.

Када је реч о резултатима Пројекта конкурентност и запошљавање, они ће бити представњени у Годишњем Извештају о учинку за 2016.годину, чија је припрема у току.