Објављен текст : 29.03.2016

У просторијама Републичког секретаријата за јавне политике, одржана је друга седница Међуресорног Радног тела за планирање, праћење и координацију политика  у области конкурентности и запошљавања. Ово Радно тело прати реализацију Пројекта подршке реформама,  које се финансирају из зајма уговореног између Републике Србије  и Међународне банке за обнову и развој вредности USD 100 милиона.

Јасна Атанасијевић, в.д. директора Републичког секретаријата за јавне политике и председник овог Владиног Радног тела, подсетила је на  резултате који су постигнути у периоду од месец дана после конститутивне седнице Радног тела. Посебно је истакнуто да је донета Стратегија  научног и технолошког развоја Републике Србије за период од 2106. до 2020. године “ Истраживања за иновације“, што је била једна од обавеза Министарства просвете, науке и технолошког развоја, као корисника Пројекта. 

Констатовано је да се приводе крају све техничке и стручне припреме за почетак ефективности зајма, најкасније до 4. априла 2016. године.

На овој седници Радно тело усвојило је Пројектни оперативни приручник (Project Operations Manual – POM), као један од последњих предуслова за ефективност зајма. Овај документ садржи  правила  Пројекта, методе, смернице, специфичне развојне планове, стандардну документацију и процедуре за реализацију Пројекта. POM ће бити од помоћи у оперативном спровођењу свих пројектних активности, извештавању и контроли резултата.

Јасна Атанасијевић, председавајућа Радним телом, позвала је све кориснике Пројекта на наставак сарадње и најавила одржавање тематских седница, на којима ће бити представљена последња истраживања у области конкурентности и запошљавања, евалуације у области иновација и студије и анализе експерата из области тржишта рада, у којима је учествовао и  Републички секретаријат за јавне политике.

 

PDF Projektni operativni priručnik projekat za unapređenje konkuretnosti i zapošljavanja на српском језику

PDF Project Operations Manual Competitiveness & Jobs Project на енглеском језику