Објављен текст : 11.01.2017

Представници Министарства државне управе и локалне самоуправе (МДУЛС) и Републичког секретаријата за јавне политике (РСЈП) одржали су јавну расправу о Нацрту закона о планском систему Републике Србије и два подзаконска акта, која ће бити донета на основу Закона о планском систему Републике Србије: Нацрту уредбе о методологији управљањa јавним политикама, анализи ефеката јавних политика и прописа и садржају појединачних докумената јавних политика и Нацрту уредбе о методологији за израду средњорочних планова.

Више од стотину представника органа државне управе, Народне Скупштине и независних државних органа и организација, организација цивилног друштва и привредних удружења активно се укључило у јавну расправу корисним сугестијама, питањима и конструктивном дискусијом.

Пакет прописа који је припремио РСЈП у широком консултативном процесу током две и по године, са свим заинтересованим странама, настао је на принципима за које се РСЈП као институција Владе од 2014. године залаже: унапређење  координације и управљања,  методолошки оквир и конзистентност за будуће јавне политике.

У име РСЈП, др Јасна Атанасијевић в. д. директора подсетила је да је први пут у новијој српској историји, 2014. године започет одлучан и свеобухватан процес реформе јавне управе - од организације, управљања људским ресурсима, преко рада инспекција, управљања јавним финансијама, дигитализације процеса и услуга путем е-управе, померањем фокуса на услуге грађанима и привреди. Ту је природно било место и реформи управљања јавним политикама и регулаторној реформи као саставном делу реформе јавне управе, који треба да омогући методолошки оквир за суштину рада администрације – како на централном тако и на локалном нивоу. Овом процесу велики замајац даје процес eвропских интеграција и додатан услов за проширење који се тиче реформе јавне управе и економског управљања.

Ови прописи имају  за циљ да отклоне све уочене проблеме постојећег начина рада и допуне добре елементе које већ имамо у државној управи, повезавши их у један систем. Главни постулати које прописује су – добро разумевање проблема, аналитичност, јасни и конкретни циљеви, мерљивост резултата, услађеност са буџетом, партиципативност и повезаност између планова и прописа.

После прве, успешно спроведене и веома посећене јавне расправе, програмом је предвиђено да 16. јануара 2017. године пакет прописа буде представљен и представницима јединица локалних самопуправа.

Сви заинтересовани могу послати коментаре на предложени пакет прописа закључно са 20. јануаром 2017. године на адресу: javna.rasprava@rsjp.gov.rs

 

Презентацију са одржане јавне расправе можете видети овде.

Нацрт закона о планском систему Републике Србије

Нацрт уредбе о методологији управљањa јавним политикама, анализи ефеката јавних политика и прописа и садржају појединачних докумената јавних политика

Нацрт уредбе о методологији за израду средњорочних планова.