Објављен текст : 17.01.2017

Представници Миинистарства државне управе и локалне самоуправе и Републичког секретаријата за јавне политике (РСЈП), организовали су за представнике јединица локалне самоуправе јавну расправу о Нацрту закона о планском систему Републике. Представљена су и два подзаконска акта, која ће бити донета на основу Закона: Нацрт уредбе о методологији управљањa јавним политикама, анализи ефеката јавних политика и прописа и садржају појединачних докумената јавних политика и Нацрт уредбе о методологији за израду средњорочних планова.

Пакет прописа који је припремио Републички секретаријат за јавне политике (РСЈП) у широком консултативном процесу током две и по године, сачињен је и на основу сугестија локлане самоуправе.

У име РСЈП, Бојана Тошић в.д.заменика директора, нагласила је циљ доношења ових прописа: увођење јединствених стандарда квалитетног планирања и креирања јавних политика на свим нивоима у Републици Србији, чвршћа повезаност планирања и програмског буџета, као и боља координација републичког, покрајинског и локланог нивоа, кроз исти језик комуникација.

Да елементи планирања на локалном нивоу постоје, али да их треба унапредити – потврдили су бројни представници општина, као и представници СКГО – Сталне Конференције градова и општина, који су такође активно учествовали у припреми прописа. Представници јединица локалане самоуправе дали су пуну подршку реформи планског система и конструктивном дискусијом и сугестијама употпунили јавну расправу.

Сви заинтересовани могу послати коментаре на предложени пакет прописа  закључно са 20. јануаром 2017.године, на адресу: javna.rasprava@rsjp.gov.rs

 

Презентацију са одржане јавне расправе можете видети овде

 

Нацрт закона о планском систему Републике Србије

Нацрт уредбе о методологији управљања јавним политикама,, анализи ефеката јавних политика и прописа и садржају појединачних докумената јавних политика

Нацрт уредбе о методологији за израду средњорочних планова