Објављен текст : 17.05.2017

Једанаеста седница Међуресорног радног тела одржана је 22. марта 2017. Разматрани су и  једногласно усвојени нацрти: Извештаја о напретку Пројекта за унапређење конкурентности и запошљавања за период 1. јул - 31. децембар 2017. године и Годишњег Извештај о учинку за систем планирања, параћења и координације политика  у 2016.

 

Усвојени нацрти оба извештаја, након седнице, достављени  су Светској банци.