Објављен текст : 24.02.2016

Републички секретаријат за јавне политике организовао је одржавање конститутивне седнице Међуресорног Радног тела за планирање, праћење и координацију политика у области конкурентности и запошљавања. Ово радно тело основано је  Одлуком Владе 14. јануара 2016. године, са циљем  подршке реформама које се финансирају из зајма који  су уговориле Република Србија  и Међународна банка за обнову и развој у износу  од 100 милина долара.

Општи, развојни циљ Пројекта је побољшање ефикасности и координације одабраних јавних програма ради ублажавања ограничења за конкурентност и стварање радних места, укључујући улагања и промоцију извоза, иновације, активне мере запошљавања, посредовање на тржишту рада, активирање корисника социјалне помоћи и њихов прелазак у формалне послове. Пројекат се фокусира на циљани скуп остваривих реформи постојећих политика, као и на ефикасност њиховог спровођења, а које су идентификоване као кључни покретачи конкурентности и стварања радних места на основу анализа Банке, као и других релевантних анализа.

Међуресорно Радно тело има задатак да спроводи и усмерава активности и резултате у циљу успешне реализације реформи у овој области,  одређених  на основу приоритета Владе Републике Србије и постојећих програма Светске банке.

Чланови Радног тела и учесници пројекта су Министарство привреде, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања са Националном службом за запошљавање, Министарство просвете, науке и технолошког развоја у координацији са Фондом за иновациону делатност, Министарство финансија, Министарство државне управе и локалне самоуправе и Републички секретаријат за јавне политике. РСЈП има улогу централне координације Пројекта и уједно председава Радним телом.

На конститутивној седници, усвојен је Пословник овог Радног тела и Извештаји који ће бити упућени Светској банци, о реализацији показатеља  учинка, односно договорених обавеза у 2015. години. Договорени су и даљи кораци у реализацији пројектних активности.

Председавајућа седницом Јасна Атанасијевић – в.д  директора Републичког секретаријата за јавне политике, изразила је очекивање да ће  седнице Радног тела убудуће бити не само формални сусрети већ и  форум за унапређење идеја, хоризонталне координације и партнерства у најбољем избору јавних политика, како би се реформе у области конкурентности  и запошљавања успешно спровеле.