Објављен текст : 04.05.2016

На првој конститутивној седници Међуресорне радне групе за спровођење Агенде Уједињених нација о одрживом развоју до 2030. године,  потпредседница Владе Републике Србије и министарка државне управе и локалне самоуправе Кори Удовички, нагласила је активну улогу наше земље у формулисању Агенде УН, као и значај овог процеса. Глобалне циљеве треба прилагодити специфичностима нашег друштва и обезбедити механизме за њихово праћење спровођења кроз приоритетне циљеве Србије.

Од Међуресорне радне групе, у чијем саставу учествује и Републички секретаријат за јавне политике, се очекује усвајање визије одрживог развоја и дефинисање секторских политика усмерених на остваривање специјалних циљева.

Потпредседница Владе је нагласила да се приоритетни циљеви морају координисати и спроводити у сагласности са свиме што управа ради.

Представници  УН у Србији  сматрају великим успехом формирање радне групе којом је званично започет процес дефинисања и национализације циљева одрживог развоја за Србију у складу са Агендом УН.  Истакнуто је да је овај процес у потпуности компатибилан са процесом приступања ЕУ,  и да не треба постављати нове приоритете Владе у овим областима, већ конкретизовати постојеће.

У дискусији је истакнуто да је неопходно избећи непотребно гомилање стратегија, као и да је потребно да постоји једна кровна, и да се користи сва већ постојећа документа за реализацију и праћење стратешких циљева одрживог развоја.