Објављен текст : 28.02.2017

Републички секретаријат за јавне политике и пројекат PERFORM, у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја организовао је Националну конференцију „Искуства креирања јавних политика заснованих на подацима и чињеницама“ .

Представљена су искуства, изазови и потребе стечене спровођењем пилот пројеката (еvidence-based policy making), подржаних кроз пројекат PERFORM и уз суфинансирање Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије. Израдом студија и анализа за  Министартво привреде, Министарство културе и информисања, Министарство омладине и спорта и Комисију за заштиту конкуренције - најављена је последња фаза која се односи на примену налаза истраживања. Четири добијене анализе засноване на обрађеним подацима и чињеницама биће основа за креирање јавних политика или прописа у овим областима.

Кроз два панела и конструктивну дискусију, конференција је имала за циљ да представи специфичности методолошког приступа раду на пилот пројектима, који је резултирао директном сарадњом истраживача из области друштвених наука и доносилаца одлука.

Констатована је неопходност системских промена у успостављању система креирања јавних политика на бази чињеница,  као и системски приступ јачању сарадње органа јавне управе и научно истраживачке заједнице у свеобухватном процесу реформе јавне управе.

Уз активно учешће присутних у отвореној дискусији, размотрена су бројна питања о сарадњи јавне управе и научноистраживачке заједнице, могућностима за њено унапређење и примену искустава добре праксе остваренe у раду на пилот пројектима.

Посебан акценат стављен је на будућу употребу налаза студија и анализа за потребе доношења и спровођења јавних полиика. Представљене су смернице за успешну примену принципа „доношење одлука заснованих на подацима и чињеницама“ и активнијег укључивања научноистраживачке заједнице у овај процес.  Сви учесници су позвани да у наредном периоду изнесу своје предлоге.

 

Детаљније о пројекту PERFORM  http://www.rsjp.gov.rs/projekat--perform-odlucivanje-zasnovano-na-podacima-i-cinjenicama/t