Објављен текст : 11.08.2016

Пета седнице Међуресорног радног тела за планирање, праћење и координацију политика у области конкурентности и запошљавања одржана је 10. августа 2016. године.

Разматран је Нацрт извештаја о напретку Пројекта Светске Банке за унапређење конкурентности и запошљавања за период 1.јануар-30.јун 2016. године, у оквиру предвиђеног циклуса извештавања.  Сврха Извештаја је да се одговори на захтеве Банке који се односе на остваривање претходно дефинисаних резултата као  услова за исплату средстава зајма као и да омогући извештавање Владе РС и јавности кроз објављивање извештаја.

Уз сугестије и коментаре који ће унапредити приказ постигнутих резултата и активности добијеним на овој седници, учесници Пројекта у координацији са Републичким секретаријатом за јавне политике и Светском Банком, припремиће финални Извештај до краја августа 2016 године.  На следећој седници, планираној за крај августа Владиног Радног тела задуженог за праћење реформи у овим областима, биће усвојен коначан Извештај о напретку, чиме ће бити завршен полугодишњи пресек постигнутих активности.

Учесници седнице су упознати са ризицима који ће у наредном периоду представљати изазов за постизање резултата у планираним реформама.