Објављен текст : 31.10.2016

Седма седница Међуресорног радног тела за планирање, праћење и координацију политика у области конкурентности и запошљавања одржана је 13. октобра 2016. године.

У оквиру предвиђеног циклуса извештавања разматран је додатак Извештају о напретку пројекта који се односи на унапређења система за планирање, координацију и праћење јавних политика из области конкурентности и запошљавања, као и успостављање система управљања на основу учинака у форми прилога Извештају о напретку Пројекта Светске Банке за унапређење конкурентности и запошљавања за период 1. јануар - 30. јун 2016. године.  

Прилог уз Извештај одговорио je на захтев Банке који се односио на детаљно описивање напретка у успостављању система планирања, мониторинга и координације међу корисницима Пројекта, који ће бити уведен као општи модел у функционисање јавне управе, као један од циљаних  исхода Пројекта. 

Усвајањем интегралног текста Извештаја о напретку Пројекта Светске банке за унапређење конкурентности и запошљавања, са описаним прилогом, стекли су се услови за подношење захтева Светској банци за повлачење средстава зајма, који се односи на, до сада, постигнуте резултате.


Izveštaj o napretku Projekta Svetske Banke za unapređenje konkurentnosti i zapošljavanja za period 01. januar - 30. jun 2016. godine


Izveštaj o uspostavljanju Sistema za planiranje, pracenje I koordinaciju politika