Објављен текст : 25.08.2016

Шеста седница међуресорног радног тела за планирање, праћење и координацију политика у области конкурентности и запошљавања одржана је 24.августа 2016.године.

На седници је усвојен полугодишњи Извештај о напретку Пројекта за унапређење конкурентности и запошљавања за период од 1.јануара до 30.јуна 2016.године, са пратећим финансијским извештајем.  Извештај као саставни део редовног циклуса извештавања, припремио је  Републички секретаријат за јавне политике у сарадњи са ресорним министарствима и биће прослеђен Светској Банци.

Након сагласности  Светске Банке, стичу се услови за повлачење средстава за спровођење реформи у области конкурентности и запошљавања, односно секторима привреде, науке и иновација, рада и запошљвања.

Извештај  о напретку Пројeкта (енг.Competitiveness & Jobs)  после коначне оцене биће  јавно објавњен на српском и енглеском језику.