Објављен текст : 09.06.2017

Републички секретаријат за јавне политике, у сарадњи са свим органима јавне управе, почео  је попис административних поступака, са циљем успостављања јединственог јавног регистра за привреду и привредне субјекте.

 

Попис је почео 5. јуна и трајаће до 11. августа 2017. године. Учествују сви државни органи, организације, јавне агенције, јавна предузећа и остале институције које у оквиру своје надлежности за привреду и привредне субјекте, спроводе административне поступке на нивоу Републике Србије. 

 

Више од 500 службеника из  преко 100 органа јавне управе и јавних предузећа пописаће преко 3 000 поступака. Потом следи интензивна и конструктивна сарадња са привредом и анализа које поступке треба укинути, унапредити или донети нове, како би  на крају био успостављен лако доступан и јединствени јавни регистар за целокупну привреду.

 

 

Основни циљ успостављања регистра и поједностављења административних поступака, јесте повећање конкурентности Републике Србије и побољшање услова за пословање, кроз смањење административних трошкова и њихову већу предвидљивост за пословне субјекте. Уједно, омогућиће онима који желе да започну пословање у Србији, брз и једноставан преглед, лако доступне информације о свим прописаним обавезама и процедурама које различити органи и организације спроводе према привредним субјектима. Регистар, као јавна електронска база, биће доступан на интернету и  олакшаће информисање о неоходној документацији, трошковима поступања и роковима за поступање.

 

Закључком Владе од 29. децембра 2016. године, Републички секретаријат за јавне политике и Генерални секретаријат Владе одређени су за координаторе целокупног процеса пописа административних процедура и успостављања јавног регистра.

 

Овај Пројекат представља једну од приоритетних активности у области регулаторне реформе у наредном четворогодишњем периоду.