Објављен текст : 31.01.2014

Као једна од најзначајних активности Канцеларије за регулаторну реформу и анализу ефеката прописа у спровођењу регулаторне реформе на локалном нивоу, издваја се њено учешће као члана Заједничког саветодавног одбора Програма, у оквиру трогодишњег пројекта “Подршка локалним самоуправама у Србији у процесу европских интеграција” који се реализују у организацији Сталне конференција градова и општина-Савез градова и општина Србије (СКГО)  и уз финансијско покровитељство Швајцарске организације за економску сарадњу (SECO).

Трећи састанак Мреже СКГО експерата за подршку локалним самоуправама у процесу европских интеграција одржан је у Суботици од 29. до 31. јануара 2014. године. Како је на претходном, другом састанку, организована обука о фазама преговарачког процеса и транспоновању ЕУ прописа у домаће законодавство, у оквиру трећег састанка Мреже одржана ефеката је и обука „Анализа прописа – Пут до квалитетних прописа“ коју је водила Мира Прокопијевић, директорка Канцеларије за регулаторну реформу и анализу ефеката прописа Владе РС. Циљ ове једнодневне обуке био је упознавање учесника са процесом унапређења законодавне политике у Србији, као и стандардима, техникама и методама за унапређење квалитета прописа и то радом у четири сесије: унапређење регулаторног процеса у Србији, методе и технике за унапређење квалитета прописа, анализа ефеката прописа, мониторинг и евалуација ефеката прописа.... (Опширније)

Прочитајте и „Ка чланству Србије у ЕУ улога локалних самоуправа и Сталне конференције градова и општина у приступним преговорима“.