Објављен текст : 11.08.2017

Републички секретаријат за јавне политике (РСЈП) од 2015. године у континуитету организује обуке намењене запосленима у органима државне управе ради унапређења рада на креирању, доношењу, сповођењу и праћењу спровођења јавних политика. У циљу унапређења рада органа државне управе у овој и другим областима из надлежности РСЈП наши предавачи обучили у протекле две и по године преко 750 државних службеника.

 

Само у првих седам месеци 2017. години кроз три модула (Управљање системом јавних политика, Обука за попис административних процедура и Обука за стицање основних аналитичких вештина у обради података) обучено је преко 600 државних службеника. Тренинзи су спроведени у сарадњи са Службом за управљање кадровима Владе Републике Србије, Светском банком и Немачком организацијом за међународну сарадњу ГИЗ.

 

Обуку за управљање системом јавних политика прошло је 145 државних службеника. Обавеза одржавања наведеног модула проистиче из Стратегије реформе јавне управе у Републици Србији и Стратегије регулаторне реформе и унапређења система управљања јавним политикама за период 2016-2020.

 

У оквиру Обука за попис административних поступака предавачи РСЈП оспособили су око 550 државних службеника за попис административних порупака у Јединствени регистар административних процедура. У попису учествују сви државни органи, организације, јавне агенције, јавна предузећа и остале институције које у оквиру своје надлежности за привреду и преивредне субјекте, спроводе административне поступке на нивоу Републике Србије.

 

Обука за стицање основних аналитичких вештина у обради података, одржана у јуну и јулу 2017. године, организована је у циљу побољшања ефикасности и ефективности процеса имплементације Акционог плана за спровођење Програма Владе (АПСПВ). Обуку је прошло 60 државних службеника из органа државне управе који учествују у спровођењу АПСПВ.

 

Наредни програм јачања капацитета државних службеника за управљање јавним политикама планиран је за септембар и октобар 2017. године.