ПОМОЋНИЦИ ДИРЕКТОРА

 

в.д. помоћника директора:
сектор за обезбеђење квалитета јавних политика
Нинослав Кекић
електронска адреса: ninoslav.kekic@rsjp.gov.rs
број телефона: 011 / 3346-436

 

 в.д. помоћника директора:
cектор за планирање и координацију јавних политика
Сања Мешановић
електронска адреса: sanja.mesanovic@rsjp.gov.rs
број телефона: 011 / 3349-818

 

 в.д. помоћника директора:
cектор за развој и унапређење јавних политика
Дијана Илић Зоговић
електронска адреса: dijana.iliczogovic@rsjp.gov.rs
број телефона: 011 / 3349-817

 

 в.д. помоћника директора:
cектор за правне и финансијске послове и управљање људским ресурсима
Марија Митровић
електронска адреса: marija.mitrovic@rsjp.gov.rs
број телефона: 011 / 3346-436