Објављен текст : 19.11.2015

У складу са Одлуком о образовању Координационог тела за усмеравање активности на сузбијању сиве економије ("Сл. гласник РС", бр. 140/14 и 24/15) од 30.12.2014. стручна група Координационог тела израдила је нацрт националног програма за сузбијање сиве економије са акционим планом за 2016. са пројекцијом за 2017. годину као његовим саставним делом. 

У изради програма су, поред чланова стручне групе (НАЛЕД, РСЈП, Министарство државне управе и локалне самоуправе, Министарство финансија, Министарство трговине, туризма и телекомуникација, Министарство привреде, Министарство правде, МУП, Пореска управа, Управа царина, Инспекторат за рад, чланови Савеза за фер конкуренцију), учествовали и представници других релевантних институција, привредних асоцијација и стручна јавност, тако да је програм резултат предлога више од 100 учесника. Стручна група се сагласила да се нацрт наведеног програма по достављању Координационом телу на разматрање и усвајање објави ради давања коментара, сугестија и подршке шире јавности за спровођење системског сузбијања сиве економије.
 
Нацрт националног програма за сузбијање сиве економије са приложеним акционим планом можете преузети на следећем линку, а Одлуку о образовању  Координационог тела за усмеравање активности на сузбијању сиве економије ("Сл. гласник РС", бр. 140/14 и 24/15) на следећем линку.
 
Молимо све заинтересоване да своје образложене коментаре, сугестије и конкретне предлоге на наведени нацрт програма доставе електронским путем на мејл адресу: ninoslav.kekic@rsjp.gov.rs најкасније до 24.11.2015. попуњавајући образац који можете преузети на следећем линку.