Објављен текст : 01.10.2015

Републички секретаријат за јавне политике позива све заинтересоване стране да узму учешће у јавној расправи за Предлог Стратегије регулаторне реформе и унапређења система управљања јавним политикама, за период 2015-2020. Такође, у процесу јавне јасправе ће бити представљен и Нацрт Акционог плана за спровођење Стратегије, за период 2015-2017 на који ће све заинтересоване стране моћи да искажу своје предлоге, примедбе или сугестије, а у циљу унапређења текста Стратегије и Акционог плана.


Кључни циљеви ове стратегије су повезивање појединачних елемената планирања, буџетирања и доношења одлука о јавним политикама у јединствен систем, као и достизање вишег квалитета прописа и смањења административних трошкова за привреду и грађане. Унапређење транспарентности законодавног процеса и повећање улоге представника приватног и цивилног сектора у процесу доношења јавних политика је додатни циљ који се тежи постићи.
Програм јавне расправе ће се реализовати у периоду од 1. до 21. октобра 2015, по следећем распореду:

 

  • 7. октобар 2015. године, од 9.30 сати, у Народној скупштини Републике Србије (мала сала), Краља Милана 14 – Округли сто за представнике организација цивилног друштва
  • 12. октобра 2015. године, од 10.30 сати, у Привредној комори Србије, Ресавска 13-15 – Округли сто за представнике привреде
  • 14. октобар 2015. године од 9.30 сати, у Народној скупштини Републике Србије (мала сала), Краља Милана 14 – Округли сто за представнике органа државне управе
  • 21. октобар 2015. године од 9.30 сати, у Народној банци Србије – Амфитеатар (Улаз из Светозара Марковића), Немањина 17 – Завршна конференција

 

Све примедбе, предлоге и сугестије можете доставити електронским путем на javna.rasprava@rsjp.gov.rs, или поштом на адресу: Немањина 22-26, 11000 Београд, насловљено за Републички секретаријат за јавне политике. Контакт особа за све додатне информације је: Јасмина Петровић, тел. 011 3349-818.

Нацрт Стратегије и Акционог плана, можете преузети :