ПРАВИЛНИК О СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА

 

Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Републичком сектретаријату за јавне политике можете погледати овде - PDF