Објављен текст : 08.12.2017

Републички секретаријат за јавне политике је, уз помоћ пројекта „Подршке реформи јавне управе”- ГИЗ, 8.децембра 2017. године организовао представљање Предлога уредбе о методологији управљања јавним политикама, анализи ефеката јавних политика и прописа и садржају појединачних докумената јавних политика. Уредба представља подзаконски акт предвиђен одредбама Закона о планском систему, који се тренутно налази у поступку усвајања у Народној скупштини.

 

Скуп је организован са циљем да се од представника органа државне управе добију сугестије и коментари и да се кроз овакав заједнички рад унапреде постојећа решења садржана у предлогу овог прописа.

Позиву се одазвао значајан број представника различитих органа државне управе, који су кроз дискусију изнели предлоге за унапређење представљене методологије, попут уједначавања текста Предлога уредбе са Законом о Влади, критеријума за оцењивање квалитета анализе ефеката, уважавања људских ресурса као важног чиниоца система управљања јавним политикама, као и потребе за одређивањем рока за спровођење ex-post анализе ефеката закона.

 

РСЈП је све изнете предлоге пажљиво нотирао и у наредном периоду ће, кроз измене, радити на унапређењу припремљеног текста Предлога уредбе.