Објављен текст : 29.02.2016

Делегација Републике Србије учествовала је 25. и 26. фебруара 2016. године на конференцији “Конкурентност за економски раст Југоисточне Европе“ под окриљен Организације за економску сарадњу и развој (ОЕCD) у Паризу.  

Шеф делегације Милован Филимоновић, државни секретар у Министарству финансија, представио је првог дана конференције досадашњу сарадњу Србије и OECD-a. Србија већ учествује у раду комитета и директората OECD-a у области пољопривреде, шумарства, образовања, трговине, малих и средњих предузећа и у другим областима. Циљана подршка Србији спроводи се и у оквиру заједничног програма Европске Комисије и OECD-a „СИГМА“ у области реформе јавне администрације као и кроз регионални програм OECD-a за Југоисточну Европу који покрива теме као што су трговина, наука и иновације, секторске и индустријске политике и друге области.

Филимоновић је нагласио да би Србија имала додатне користи од учешћа у раду комитета за инвестиције OECD-a и у анализама Србије од стране OECD-a у области инвестиција и иновација. Представници OECD-a су подржали предлоге делегације Републике Србије и исказали спремност за интензивнију сарадњу са Србијом, најпре кроз идентификацију приоритетних области за сарадњу у току 2016. године.

Другог дана конференције, Јасна Атанасијевић, директорка Републичког секретаријата за јавне политике, учествовала је у панелу на тему хоризонталних политика са циљем унапређења конкурентности. Она је представила учесницима мере које спроводи Република Србија а које су у великој мери саставни део Програма економских реформи, који се усваја на годишњем нивоу у оквиру процеса приступања Европској Унији.

Током конференције представљена је и најновија публикација OECD-a „Конкурентност у Југоисточној европи: оквир за јавне политике“. Ова публикација анализира економије у региону у 16 различитих сектора, врши поређење између економија и садржи важне препоруке за доносиоце јавних политика у Југоисточној Европи.

Више информација о конференцији можете прочитати на: http://www.oecd.org/investmentcompact/competitiveness-growth-see-conference.htm

Публикацију „Конкурентност у Југоисточној Европи: оквир за јавне политике“ можете преузети на:

http://www.oecd-ilibrary.org/development/competitiveness-in-south-east-europe_9789264250529-en